Kategorie

Obsługa klienta

Zadzwoń i zamów!

22 750 52 60

sklep otwarty w godzinach

od 9 do 18

(poniedziałek - piątek)

 • Uchwyty i stojaki TV, maskownice kabli,
  akcesoria do tabletów i głośników
 • tel. 501 130 422
 • info@ans.net.pl
 • Projektory, ekrany projekcyjne, kable,
  stojaki i uchwyty do projektorów
 • tel. 503 651 595
 • rtv@ans.net.pl

RICOH PARTNER

Polityka Prywatności

1. Niniejsza Polityka prywatności określa zasady gromadzenia i przetwarzania danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego https://ans.sklep.pl

2. Administratorem danych osobowych jest Tomasz Łoboda prowadzący działalność gospodarczą pod firmą ANS Tomasz Łoboda wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra właściwego do spraw gospodarki, adres głównego miejsca wykonywania działalności (adres do doręczeń): ul. Siekierkowska 8, 00 – 709 Warszawa, NIP: 113-02-710-92, REGON: 140200408, adres poczty elektronicznej: info@ans.net.pl numer telefonu: 22 750 52 60 lub 22 651 07 44.

3. Dane osobowe Klientów są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2016 r. poz. 1030, 1579), oraz ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922).

4. Zbiór danych osobowych został zarejestrowany w rejestrze prowadzonym przez Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

5. Dane osobowe Klientów zbierane są podczas rejestracji Konta Klienta, podczas procesu składania zamówienia a także w przypadku skorzystania z formularza kontaktowego dostępnego na Sklepie.

6. Dane osobowe, w szczególności imię i nazwisko, nazwa firmy, numer NIP, numer telefonu, adres e-mail, ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto, kraj, przetwarzane są w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania stosunku prawnego łączącego Strony.

7. Administrator zabezpiecza dane osobowe Klientów przed ich pozyskaniem i modyfikacją przez osoby nieuprawnione. Dane osobowe mogą być jedynie udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w szczególności właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Pozyskiwane dane osobowe są gromadzone na bezpiecznych serwerach, do których dostęp ma wyłącznie upoważniony personel przy użyciu hasła.

8. Użytkownik ma prawo do uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych lub żądania ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. Modyfikacja danych możliwa jest na podstawie żądania, jakie należy zgłosić za pośrednictwem poczty e-mail na adres: info@ans.net.pl lub po zalogowaniu do Konta.

9. Sklep internetowy wykorzystuje mechanizm plików cookies. Pliki cookies to małe pliki tekstowe wysyłane przez Sklep internetowy i przechowywane na komputerze Użytkownika zawierające informacje związane z korzystaniem ze Sklepu internetowego.

10. Sklep internetowy wykorzystuje dwa rodzaje plików cookies:

 1. Cookies sesyjne – po zakończeniu sesji danej przeglądarki lub wyłączeniu komputera, zapisane informacje są usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm działania plików sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputera Użytkownika,

 2. Cookie trwałe – są przechowywane na dysku twardym komputera Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania.

11. Sklep internetowy wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia działania sesji Użytkownika w Sklepie internetowym (logowanie do Konta Klienta), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Sklepu wpisywać ponownie loginu jak i hasła, a także dla celów statystycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics.

12. Mechanizm działania plików cookies można w każdym czasie wyłączyć dokonując zmiany ustawień w przeglądarce internetowej, jednak wyłączenie plików cookies może uniemożliwić prawidłowe korzystanie ze strony Sklepu internetowego. Szczegółowe informacje na temat możliwości i sposobów obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej, z której korzysta Użytkownik.

13. Poniżej przedstawiamy sposób zmiany ustawień przeglądarek internetowych w zakresie stosowania plików cookies:

14. W przypadku jakichkolwiek pytań odnośnie niniejszej Polityki prywatności, prosimy o kontakt drogą elektroniczną na adres: info@ans.net.pl